Твърда тарифа за тон
Български | Român | English
econt.com

КАРГО ТАРИФА карго услуги за Лондон, U.K.

 


обичайни услуги

Лондон, U.K.
вид на услугата
офис Лондон - офис BG офис Лондон - врата BG
цена с ДДС (лв) цена с ДДС (лв)
Карго Експрес
тарифен код - 83
2.16 лв./кг 2.40 лв./кг
Карго Палет
тарифен код - 84
660.00 лв./палет 720.00 лв./палет
срок на доставка 7 работни дни

* Доставки до адрес в Лондон, Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия подлежат на допълнително договаряне (вж. контакти).


Карго експрес - услугата се предлага за непалетизирани куриерски пратки с общо тегло на всички пакети над 100 кг
Карго палет - услугата се предлага за палетизирани пратки, с размери на палета не по-големи от Ш: 0.80 м / Д: 1.20 м / В: 1.80 м и тегло на палета до 1000 кг.
Карго палет с нестандартни размери - услуга за палетизирани пратки с размери по-големи от тези за Карго палет (вж. горе), както и с тегло над 1000 кг. Цената е по договаряне.
Карго пратки над 1 тон също се извършват само след предварително договаряне.
Тарифно тегло е действителното или общото обемно тегло на всички колети от една пратка, като се таксува по-голямата величина. То се закръгля до цял килограм.
Обемното тегло на пратката се изчислява по формулата: (обща ширина, см Х дължина, см Х височина, см) / 6000, кг
*Срокове за доставка от/до врата на клиента в България:
- за селища с офис на Еконт Експрес в рамките на 1 работен ден
- за селища без офис на Еконт Експрес, съгласно график на обслужване, публикуван на сайта www.econt.com

Тарифата за изпращане на карго пратки от офис на Еконт в Лондон се прилага само при услугите за доставка и покупка с куриер.
Срокове и цени за доставки от/до врата в Лондон на карго пратки се договарят допълнително.допълнителни услуги

Лондон, U.K.
вид на услугата индекс цени и надбавки (с ДДС)
покупка с Куриер от/до Лондон, U.K. PBC 4.80% от инкасираната сума
обявена стойност - Повишена отговорност на куриера до размера на обявената стойност с лимит 9779.15 лв. ОС 0.60% от обявената стойност
Проверка и снимка - Проверка на съдържанието и снимка на 1 артикул
Проверка на съдържанието и снимка за всеки последващ артикул от една пратка
Check 11 лв./артикул
2.30 лв.
Складиране - Такса за престой на пакет от пратка след 7мия работен ден
Такса за престой на всеки следващ пакет към тази пратка
SK 4.80 лв./ден/пакет
2.40 лв./ден/пакет

**Покупка с куриер може да се използва и за следните държави:
Великобритания, Румъния, Белгия, Словения, Унгария, Чехия, Гърция, като условията за това са публикувани на сайта www.econt.comдопълнителни условия

 1. За изготвяне на персонален тарифен план за работа с конкретен корпоративен клиент използвайте безплатния телефон за връзка с Управлението на Еконт Експрес 0.8001.8001.
 2. Доставки за различни от посочените в Тарифата срокове могат да се извършват само след предварително договаряне.
 3. Наложен платеж:
  • Пратките се предават само след като Получателят е заплатил посочената сума освен ако не е попълнено разпореждане от Подател в товарителницата, което гласи: "Разрешавам пратката да се прегледа от Получателя и да плати наложения платеж само ако приеме стоката ми".
  • В случай, че стоката бъде отказана от Получател, Еконт Експрес уведомява Подателя, който следва да се разпореди чрез Разпореждане за промяна в условията на доставка на пратката.
  • При попълнено Разпореждане за връщане на отказана от Получател пратка, стойността на услугата Наложен Платеж отпада от дължимата куриерска услуга.
  • Наложения платеж се изплаща на Подател в брой на следващия работен ден, на адреса на изпращане на пратката, освен ако не е сключено допълнително Споразумение, в което да е договорено друго.
  • Сумите по Наложен платеж могат да бъдат изплащани по банков път след подписване на Споразумение.
  • При условие, че Подателят предварително е заплатил на Еконт Експрес сумата, посочена от него, то тя се изплаща на Получателя при предаване на пратката.
 4. Покупка с Куриер в България
  • При покупка с Куриер, Заявителят внася авансово сумата за закупуване на стоката, като се задължава да я приеме при доставката и заплати дължимата за куриерската услуга сума.
  • При невъзможност за изпълнение на заявката по независещи от Куриера причини, на Заявителя се възстановява авансово внесената сума, като от нея се приспада цената на документална пратка до мястото за закупуване на стоката, изчислена по настоящата тарифа и 1.2 процента от сумата инкасирана като наложен платеж, съгласно действащата тарифа на Куриера.
  • При закупуване на стоки на стойност над 500лв, същите пътуват с допълнителна услуга Обявена стойност (0.24%), която е равна на реалната стойност на стоката.
  • При отказ на Заявителя да получи стоката или да заплати куриерската услуга, Куриерът има право да задържи пратката до удовлетворяване на задълженията към него.
 5. Допълнителната услуга Приоритетна доставка за селища без офис на Еконт Експрес, се извършва само след предварително договаряне.
 6. При приемане на пратка от адрес на Клиент, Куриерът изчаква за опаковка и подготовка пратката до 15 минути след предварително уговорения час. При задържане на Куриера след този срок се добавя такса от 4,80 лв. към стойността на куриерската услуга за всеки следващи 30 минути забава. Стокови и обратни разписки се третират като пратка.
 7. Съботният прием на пратки е с доставка в понеделник.
 8. За престой на пратка в офиса на Куриера след третия работен ден, Подателят заплаща складова такса.

  Всички превози се осъществяват съгласно Общите условия за извършване на куриерски услуги на Еконт Експрес ООД, публикувани на www.econt.com


Еконт експрес - Тарифа карго